เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

ชื่อคลินิกของเราคือ “LaVida” มาจากภาษาสเปนแปลว่า “ชีวิต” และชื่อในภาษาจีนคือ “นั่วเฟยฟ่าน” ซึ่งหมายถึงความซื่อสัตย์บริสุทธิ์

 

LaVidaเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านควรได้รับการรักษาด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธที่ก้าวหน้าที่สุด ดังนั้นเราจึงมีความมุ่งมั่นที่จะจุดประกายความหวังใหม่ในการมีบุตรให้แก่ครอบครัวผู้มีบุตรยาก และเราหวังว่าจะสามารถทำให้ท่านได้สัมผัสถึงความสุขในการโอบกอดทารกน้อยไว้ในอ้อมแขนของท่าน

 

เราจะคอยดูแลและช่วยเหลือและนำพาท่านก้าวผ่านการรักษาทุกๆขั้นตอนไปด้วยกัน ที่ LaVidaท่านไม่เพียงแต่จะได้รับการดูแลอย่างพิถีพิถันเท่านั้น แต่ท่านยังได้รับการบริการจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์ และเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ที่ทันสมัยที่สุดอีกด้วย เราให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์สุจริต ตั้งใจมุ่งมั่นในการรักษา ทำทุกสิ่งอย่างสมบูรณ์แบบ ยึดหลักมนุษยธรรม ซึ่งหลักการทั้งสี่ข้อข้างต้นคือคำมั่นสัญญาที่เราจะมอบให้ท่าน และนำพาองค์กรของเราให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

คลินิกของเราใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งรวมไปถึงเทคโนโลยีถอดรหัสพันธุกรรม (Next Generation Sequencing, NGS) และการตรวจวินิจฉัย/การตรวจคัดกรองทางพันธุกรรมของตัวอ่อนก่อนการย้ายตัวอ่อนสู่โพรงมดลูก (Preimplantation Genetics Diagnosis / Screening, PGD/PGS) เพื่ออัตราการฝังตัวของตัวอ่อนและลดโอกาสการเกิดโรคทางพัธุกรรมและพิการโดยกำเนิดในทารกน้อยได้อีกด้วย

คลินิกของเรารับประกันได้ว่าแผนการรักษาจะถูกออกแบบตามความต้องการของผู้รับบริการเป็นรายบุคคล ซึ่งในขณะเดียวกันการรักษาทุกขั้นตอนจะได้รับการชี้แจงอย่างโปร่งใสเพื่อให้ผู้รับบริการรับทราบข้อมูลโดยไม่ตกหล่นและสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง การดูแลและการสื่อสารกับผู้รับบริการเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการรักษา ดังนั้นทีมที่มีความชำนาญด้านการดูแลผู้ให้บริการจะคอยให้คำแนะนำและการช่วยเหลือแก่ท่านตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการรักษา ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้ด้านการรักษาหรือแม้แต่การให้ความช่วยเหลือทางอารมณ์ความรู้สึก

 

คลินิกของเราใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งรวมไปถึงเทคโนโลยีถอดรหัสพันธุกรรม (Next Generation Sequencing, NGS) และการตรวจวินิจฉัย/การตรวจคัดกรองทางพันธุกรรมของตัวอ่อนก่อนการย้ายตัวอ่อนสู่โพรงมดลูก (Preimplantation Genetics Diagnosis / Screening, PGD/PGS) เพื่ออัตราการฝังตัวของตัวอ่อนและลดโอกาสการเกิดโรคทางพัธุกรรมและพิการโดยกำเนิดในทารกน้อยได้อีกด้วย

 

LaVidaหรือนั่วเฟยฟ่านได้รวบรวมทีมงานมาไว้ ณ กรุงเทพมหานครฯ ทำให้เกิดการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ การบริการและเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับผลการรักษาที่น่าพึงพอใจ

vf-1