การเจาะเปลือกตัวอ่อน (Assisted Hatching)

เทคโนโลยีการเจาะเปลือกตัวอ่อน ใช้เพื่อช่วยในการเปิดผนังไข่หรือทำให้ผนังของไข่บางลง ช่วยการฟักของตัวอ่อน ทำให้โอกาสในการย้ายตัวอ่อนสูงขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มอัตราการตั้งครรภ์ด้วยเช่นกัน

 

หลักการของการเจาะเปลือกตัวอ่อน

 

หลังจากปฏิสนธิ เซลล์จะเริ่มแบ่งตัวพัฒนากลายเป็นไข่ที่ได้รับการผสม และจะเจริญเติบโตแบ่งเซลล์อย่างรวดเร็ว เซลล์จะแบ่งตัวเพิ่มจำนวนเซลล์เป็นจำนวนมาก เซลล์ที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนั้นจะโตแทรกผนังไข่ออกมา ผนังของเซลล์ไข่สร้างมาจากโปรตีน เรียกว่า(Zona Pellucida)บางครั้งZona Pellucidaจะค่อนข้างหนา ทำให้การแทรกตัวออกมาของเซลล์เป็นไปได้ยาก ตัวอ่อนไม่สามารถแทรกออกมานอกผนัง จึงไม่สามารถยื่นออกมาฝังตัวที่ผนังมดลูก จึงไม่สามารถตั้งครรภ์ได้

 

หลังจากที่เก็บไข่ออกมาจากรังไข่ นักวิจัยตัวอ่อนจะนำมาปฎิสนธิ และติดตามดูการแบ่งตัวของเซลล์ ถ้าพบว่าผนังของไข่ค่อนข้างหนา จะใช้เทคโนโลยีการเจาะเปลือกไข่เข้ามาช่วยให้ตัวอ่อนสามารถเจริญเติบโตได้ และวิธีนี้ยังพบว่าแทบจะไม่สร้างความเสียหายให้แก่ตัวอ่อนเลย

 

นักวิจัยตัวอ่อนจะเปิดผนังส่วนหนึ่งออก ทำให้ตัวอ่อนสามารถแทรกออกมาได้ และเจริญเติบโตจนฝังตัวที่ผนังมดลูก

 

การเจาะเปิดไข่และการทำอิ๊กซี่(ICSI) ช่วยเพิ่มอัตราการตั้งครรภ์ หลังจากใช้วิธีการเปิดเปลือกไข่แล้ว จะทำให้อัตราการฝังตัว และอัตราการตั้งครรภ์เพิ่มมากขึ้น