การย้ายตัวอ่อนระยะบลาสโตซิส (Blastocyst Transfer)

ภาพรวม

 

ตัวอ่อนระยะบลาสโตซิสถือว่าเป็นตัวอ่อนที่เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์และแข็งแรงกว่าตัวอ่อนระยะอื่น และมีโอกาศที่จะทำให้อัตราความสำเร็จในการย้ายตัวอ่อนเพิ่มมากขึ้น การเลือกตัวอ่อนระยะบลาสโตซิสย้ายเข้าสู่โพรงมดลูกโดยปรกติจะย้ายเพียงแค่ 1 ตัวเท่านั้นเพื่อลดโอกาศการตั้งครรภ์แฝดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายกับคนไข้และทารกโดยไม่จำเป็น

 

ข้อดีของการย้ายตัวอ่อนระยะบลาสโตซิส

 

หนึ่งสัปดาห์หลังจากไข่ได้รับการปฏิสนธิคือช่วงเวลาที่สำคัญที่สุด ณ เวลานี้ไข่จะกลายเป็นตัวอ่อนและเมื่อถึงวันที่ 5-6ตัวอ่อนจะพัฒนาไปเป็นตัวอ่อนระยะบลาสโตซิส ซึ่งบลาสโตซิสเกิดจากการการแตกตัวของเซลล์ภายในตัวอ่อน และเซลล์จะแบ่งได้เป็น 2 ประเภทได้แก่ เซลล์ทีเป็นส่วนของรกและเซลล์ที่จะพัฒนาเป็นทารก

 

ตัวอ่อนจะถูกฟักอยู่ในห้องปฏิบัติการ (Lab)ซึ่งหลังจากที่ทำการตรวจวินิจฉัยว่าตัวอ่อนแข็งแรงและสามารถมีชีวิตต่อไปได้จึงจะนำตัวอ่อนนั้นย้ายเข้าสู่โพรงมดลูก ลักษณะของบลาสโตซิสจะมีความกลมและกลวง บริเวณเปลือกด้านนอกจะพัฒนาเป็นรก ส่วนด้านในจะพัฒนาเป็นตัวทารก

 

บลาสโตซิสเป็นตัวอ่อนที่มีความแข็งแรงและมีอัตราการรอดชีวิตสูงที่สุด หลังจากที่ถูกย้ายเข้าสู่โพรงมดลูกตัวอ่อนระยะนี้จะมีโอกาศเจริญเติบโตที่สมบูรณ์ที่สุด และมีเพียงเพียงตัวอ่อนระยะบลาสโตซิสเท่านั้นที่สามารถฝังตัวในผนังมดลูกได้ ดังนั้นตัวอ่อนระยะนี้จึงถูกเลือกให้ย้ายเข้าโพรงมดลูกเพราะทำให้อัตราการความสำเร็จในการฝังตัวในผนังมดลูกเพิ่มขึ้นอย่างมาก ในขณะที่เลี้ยงตัวอ่อนให้เจริญเติบโตไปถึงระยะบลาสโตซิสนั้น ผุ้เชี่ยวชาญด้านตัวอ่อนก็จะสามารถใช้เวลานี้ในการตรวจวินิจฉัยโครโมโซมและเลือกตัวอ่อนที่เหมาะสมในการย้ายตัวอ่อนออกมา

 

การตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของโครโมโซมก่อนการย้ายตัวอ่อนสู่โพรงมดลูก (PGD) และการตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซม (PGS)ก็จะถูกนำมาใช้ในช่วงเวลานี้ PGD/PGSสามารภคัดกรองความบกพร่องทางพันธุกรรมได้ จึงทำให้สามารถเลือกตัวอ่อนที่แข็งแรงที่สุดไปทำการย้ายตัวอ่อนกลับสู่โพรงมดลูก

 

การย้ายตัวอ่อน

 

ในขณะการย้ายตัวอ่อนระยะบลาสโตซิส แพทย์จะสอดท่อขนาดเล็กมากๆผ่านปากมดลูกเข้าไปยังโพรงมดลูก และย้ายตัวอ่อนด้านนอกเข้าไปในโพรงมดลูกผ่านท่อ ซึ่งขั้นตอนนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ยาสลบและหลังจากย้ายตัวอ่อนเสร็จก็เพียงแค่นอนพัก 1-2 ชั่วโมงก็สามารถกลับบ้านได้แล้ว

 

ตัวอ่อนระยะบลาสโตซิสเป็นตัวอ่อนที่แข็งแรงที่สุด การใช้ตัวอ่อนระยะนี้ย้ายกลับสู่โพรงมดลูกไม่เพียงแต่ทำให้อัตราการตั้งครรภ์สูงขึ้น แต่เนื่องจากการย้ายตัวอ่อนแต่ละครั้งจะทำการย้ายเพียง 1 ตัวเท่านั้น จึงทำให้ลดอัตราการตังครรภ์แฝดได้อีกด้วย ส่วนตัวอ่อนที่เหลือสามารถแช่แข็งและเก็บรักษาไว้เพื่อรอโอกาศที่คนไข้จะได้ใช้อีกในอนาคต