การแช่แข็งและเก็บรักษาตัวอ่อน Embryo Cryopreservation

ภาพรวม

 

การฏิสนธิเริ่มขึ้นเมื่ออสุจิเข้าไปยังเซลล์ไข่ ไข่ที่เกิดการปฏิสนธิจะเริ่มมีการแบ่งตัวของเซลล์และพัฒนาไปเป็นตัวอ่อน ในขั้นตอนการทำ IVF เมื่อห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนได้แล้ว จะยังไม่ทำการย้ายตัวอ่อนกลับสู่โพรงมดลูกในทันที ทางคลินิกจะใช้เทคโนโลยีการแช่แข็งที่ทันสมัยแช่แข็งตัวและเก็บรักษาอ่อนที่มีคุณภาพดีเอาไว้

 

การแช่แข็งตัวอ่อนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการรักษาด้วยวิธีIVF เนื่องด้วยสาเหตุที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ ทางเราจะแนะให้คนไข้ที่มีตัวอ่อนที่แข็งแรงหลายตัว นำตัวอ่อนที่เหลือจากการย้ายตัวอ่อนเหล่านั้นไปทำการแช่แข็งและเก็บรักษาไว้

 

  • ยังไม่อยากตั้งครรภ์อีกและอยากหลีกเลี่ยงขั้นตอนการกระตุ้นไข่และเก็บไข่
  • อยากใช้ตัวอ่อนให้คุ้มค่ามากที่สุด ลดการใช้ตัวอ่อนอย่างสิ้นปลือง
  • หลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งทางศีลธรรม
  • ลดการย้ายตัวอ่อนจำนวนมากโดยไม่จำเป็นซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงในการตั้งครรภ์แฝด
  • เพิ่มจำนวนการตั้งครรภ์ในแต่ละรอบการรักษา

 

การแช่แข็งแบบดั้งเดิม vsการแช่แข็งแบบผลึกแก้ว (Vitrification)

 

ในอดีตการแช่แข็งตัวอ่อนจะใช้วิธีแช่แข็งแบบช้า ซึ่งจะทำให้เกิดผลึกน้ำแข็งขึ้นภายในเซลล์ และก่อให้เกิดความเสียหายกับตัวอ่อน

 

คลินิกของเราใช้วิธีการแช่แข็งแบบผลึกแก้ว (Vitrification) เป็นการแช่แข็งตัวอ่อนอย่างรวดเร็ดจึงไม่ก่อให้เกิดผลึกน้ำแข็งภายในเซลล์ ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีการแช่แข็งแบบผลึกแก้ว (Vitrification) ถือเป็นเทโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด และเทคโนโลยีนี้ก็ถูกนำมาใช้ในการแช่แข็งเซลล์ไข่ด้วยเช่นกัน

 

วิธีการแช่แข็งแบบผลึกแก้วป้องกันไม่ให้เกิดผลึกน้ำแข็งขึ้นภายในเซลล์ ปกป้องเซลล์จากความเสียหายละเพิ่มอัตราการมีชีวิตรอดได้เป็นอย่างมาก

 

ในทางทฤษฎีเราสามารถเก็บรักษาตัวอ่อนไว้ได้อย่างถาวร และคุณภาพของตัวอ่อนก็จะไม่ลดลง ซึ่งตัวอ่อนที่ถูกแช่แข็งด้วยวิธีแช่แข็งแบบผลึกแก้วกับตัวอ่อนสดที่ไม่ถูกแช่แข็งจะมีความสามารถในการฝังตัวในผนังมดลูกไม่ต่างกัน

 

หลักการการแช่แข็ง

 

ตัวอ่อนจะถูกแช่เย็นในภาชนะที่ใช้สำหรับการแช่แข็งโดยเฉพาะในห้องปฏิบัติการ (หลอดแช่แข็ง) ตัวอ่อนจะถูกแช่แข็งจนเป็นผลึกแก้วอย่างรวดเร็ว จากนั้นจะนำไปใส่ในถังที่บรรจุไนโตรเจนเหลวเอาไว้และเก็ยรักษาไว้ที่อุณหภูมิลบ 196 องศาเซลเซียส ซึ่งไม่ว่าตัวอ่อนจะเติบโตอยู่ในระยะบลาสโตซิส (มีเซลล์เกิน 100 เซลล์)หรือระยะเริ่มต้นที่มีเพียงเซลล์เดียวก็สามารถเก็บรักษาไว้ได้แบบไม่มีกำหนดเวลาในถังเก็บไนโตรเจนเหลว

 

การละลายตัวอ่อนจะต้องทำในเวลาที่มดลูกพร้อมสำหรับการฝังตัวแล้วเท่านนั้นถึงจะทำให้การตั้งครรภ์ประสบความสำเร็จ เวลาในการย้ายตัวอ่อนจะขึ้นอยู่กับช่วงการเจริญเติบโตของตัวอ่อนที่ถูกนำไปแช่แข็ง ดังนั้นเวลาในการย้ายตัวอ่อนของคนไข้แต่ละคนจะไม่เหมือนกันเลย

 

กล่าวกันว่าการแช่แข็งตัวอ่อนจะลดอัตราความสำเร็จในการตั้งครรภ์ แต่อย่างไรก็ตามคนไข้ที่เคยย้ายตัวอ่อนรอบสดแล้วไม่ประสบความสำเร็จก็อาจจะย้ายตัวอ่อนรอบแช่แข็งแล้วประสบความสำเร็จก็ได้ จะมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้น(ประมาน 20%) ที่หลังจากละลายตัวอ่อนแล้วตัวอ่อนได้รับความเสียหาย และในบางเคสซึ่งมีจำนวนน้อยมากจะมีปัญหาตัวอ่อนไม่สามารถมีชีวิตต่อไปได้ ทำให้ต้องยกเลิกการย้ายตัวอ่อน เพื่อเป็นการรับประกันว่าหลังละลายตัวอ่อนแล้วตัวอ่อนจะมีชีวิตรอดและสามารถย้ายเข้าสู่โพรงมดลูกได้นั้น ตัวอ่อนจะต้องมีการเจริญเติบโตพัฒนาที่ดีในขณะที่ถูกแช่แข็งและลักษณะภายนอกต้องดูสมบูรณ์และสมส่วน