การติดตามพัฒนาการของตัวอ่อนโดย EmbryoScope®

EmbryoScope  เป็นตู้เลี้ยงเซลล์ตัวอ่อนที่มีกล้องจุลทรรศน์และระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพตัวอ่อนแบบตั้งเวลา ถ่ายภาพอัตโนมัติอยู่ภายใน จะบันทึกภาพการเจริญเติบโตของตัวอ่อนทุกช่วงเวลา ทำให้นักวิจัยตัวอ่อนได้รับข้อมูลจำนวนมากเพื่อเลือกตัวอ่อนที่ดีที่สุด

 

เทคโนโลยีการเลี้ยงตัวอ่อนช่วงแรกนั้น เป็นแบบการดูดไข่ออกมาและนำอสุจิมาวางไว้ด้วยกันในจานเลี้ยง และให้ผสมเองตามธรรมชาติ ตามปกติจะใช้เวลาประมาณ 20 ชั่วโมงในการผสมออกมาเป็นตัวอ่อน

 

ปัจจุบันเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนที่นิยมใช้กันคือ วิธีฉีดเชื่อเข้าไปที่ไข่โดยตรง(ICSI) โดยที่นักวิจัยตัวอ่อนจะเลือกอสุจิที่แข็งแรง ฉีดเข้าไปในไข่เพื่อปฏิสนธิ จากนั้นจะนำไปเพาะเลี้ยงต่อในตู้เลี้ยงตัวอ่อน สภาพแวดล้อมในตู้เลี้ยงตัวอ่อนจะเหมือนภายในมดลูก ทั้งอุณหภูมิ ความชื้น PH  ทุกอย่างจะถูกควบคุมอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ตัวอ่อนได้เจริญเติบโตในสภาวะที่เหมาะสมที่สุด

 

ในการเลี้ยงตัวอ่อนแบบเก่านั้น จะต้องนำตัวอ่อนออกมาจากตู้เลี้ยงทุกวัน วันละครั้ง เพื่อดูพัฒนาการและการแบ่งตัวของเซลล์ ซึ่งจะนำมาส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์เพื่อดูลักษณะทางกายภาพ พิจารณาคุณภาพของตัวอ่อน และเลือกตัวอ่อนที่คุณภาพดีที่สุดย้ายกลับเข้าสู่โพรงมดลูก อย่างไรก็ตาม การที่ต้องนำตัวอ่อนออกมาจากตู้ทุกวันนั้น ยังทำให้ตัวอ่อนมีโอกาสได้รับผลจากภายนอกด้วย

 

ภาพลำดับขั้นการแบ่งเซลล์ของตัวอ่อน

 

  • ไข่ที่สมบูรณ์
  • หลังปฏิสนธิ 20ชม.
  • ตัวอ่อนแบ่งตัวเป็น2เซลล์(หลังปฏิสนธิวันที่2)
  • ตัวอ่อนแบ่งตัวเป็น4เซลล์(หลังปฏิสนธิวันที่2)
  • ตัวอ่อนแบ่งตัวเป็น6-8เซลล์(หลังปฏิสนธิวันที่3)
  • ระยะมอรูลาแบ่งตัว16 – 32 เซลล์(หลังปฏิสนธิวันที่4)
  • ระยะบลาสโตซิส120 – 150 เซลล์(หลังปฏิสนธิวันที่5)

 

การทำงานของEmbryoScope

 

ในตู้เลี้ยงตัวอ่อนจะมีกล้องจุลทรรศน์1ตัวอยู่ภายใน ทุก20นาที จะมีการถ่ายภาพอัตโนมัติ จึงมีข้อมูลของตัวอ่อนจำนวนมากบันทึกไว้  EmbryoScopeนั้นสามารถตรวจสอบและติดตามการเจริญเติบโตของตัวอ่อนได้ทันที ซึ่งจะช่วยให้สามารถเลือกตัวอ่อนที่มีคุณภาพดีที่สุดเพื่อใส่กลับสู่โพรงมดลูก

 

ระยะการพัฒนาของตัวอ่อนนั้นจะเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนและรวดเร็ว การที่ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับวันละ1ครั้งถือเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมาก นักวิจัยตัวอ่อนจะพิจารณาสาเหตุต่างๆ เพื่อประเมินและคัดเลือกตัวอ่อนที่ดีที่สุด เช่น เวลาที่เซลล์แบ่งตัว ลักษณะของนิวเคลียส รูปร่างและขนาดของเซลล์หลังการแบ่งตัว ทั้งหมดนี้ล้วนมีความสำคัญต่อการคัดเลือกตัวอ่อน

 

EmbryoScopeตัวอ่อนทุกตัวจะถูกบันทึกภาพมากกว่า3500ใบ สามารถประกอบเป็นวิดีโอสั้นๆ นอกจากจะสามารถเลือกตัวอ่อนที่ดีที่สุด คุณหมอและนักวิจัยตัวอ่อนทั้งหลายยังสามารถดูซ้ำได้หลายรอบ เพื่อประกอบการพิจารณาและระดมความคิด เพื่อตัดสินใจว่าตัวอ่อนตัวไหนคือตัวอ่อนที่ดีที่สุด