การช่วยการเจริญพันธุ์โดยการปฏิสนธินอกร่างกาย IVF

ภาพรวม

 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 เทคโนโลยีการช่วยการเจริญพันธุ์โดยการปฏิสนธินอกร่างกายทั่วโลกได้กำเนิดทารกนับแสนคน

 

IVF เป็นเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพที่ใช้กันอย่างแพร่หลายซึ่งมีประสิทธิภาพมากสำหรับสตรีที่มีอายุ  ผู้ป่วยที่ท่อนำไข่ผิดปกติ มดลูกและเยื่อบุผิดปกติ  มีบุตรยาก

 

ปกติไข่จะปฏิสนธิในท่อนำไข่แล้วพัฒนามาเป็นตัวอ่อน ส่วนการปฏิสนธินอกร่างกายนั้น ไข่จะผสมกับอสุจิภายนอกร่างกาย

 

ไข่จะถูกดูดออกมานอกร่างกาย แล้วห้องปฏิบัติการจะทำการปฏิสนธิระหว่างสเปิร์มกับไข่จนกลายเป็นตัวอ่อน แล้วค่อยๆทำการเพาะเลี้ยงหลังจากนั้นก็สามารถย้ายตัวอ่อนไปยังโพรงมดลูกได้

 

ขั้นตอนการรักษา                                                                                                                                                                                                     

 

คลินิกLaVidaมีขั้นตอนในการช่วยการเจริญพันธุ์อยู่4ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

 

ขั้นตอนที่1

 

  • ใช้ยากระตุ้นไข่เพื่อช่วยกระตุ้นไข่ให้ผู้ป่วยได้ไข่มากกว่าหนึ่งใบ ผู้รับบริการสามารถเลือกโปรแกรมIVFแบบประจำเดือนรอบธรรมชาติแบบใช้ยากระตุ้นไข่ในปริมาณน้อย หรือแบบใช้ยากระตุ้นไข่ในปริมาณปกติขึ้นอยู่กับสภาวะของผู้ป่วยแต่ละท่าน

 

ขั้นตอนที่2

 

  • แพทย์จะใช้เครื่องอัลตราซาวด์ควบคู่กับเข็มเจาะไข่ เพื่อดูดไข่ที่กำลังโตในรังไข่ พร้อมวางยาสลบอ่อนๆ เพื่อจะนำเข็มเจาะไข่ใส่ไปในช่องคลอดพร้อมเครื่องอัลตราซาวด์ หลังจากนั้นก็จะทำการดูดไข่ออกมา

 

ขั้นตอนที่3

 

  • เมื่อไข่และน้ำของไข่แยกออกจากกัน ไข่ก็จะทำการปฏิสนธิกับสเปิร์ม ทำการเพาะเลี้ยงไข่ในจานนำไข่มาวางด้วยกันกับสเปิร์มที่มีความแข็งแรงและว่องไว ภายใน3-5วันการปฏิสนธิจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและค่อยๆแบ่งเซลล์จนกลายเป็นตัวอ่อน
  • วันที่5หรือวันที่6 ตัวอ่อนจะอยู่ในระยะบลาสโตซิสต์ ซึ่งระยะนี้ตัวอ่อนจะแข็งแรงและคงที่ สามารถเพิ่มอัตราการตั้งครรภ์ได้ดี อีกทั้งยังลดอัตราการเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ตัวอ่อนหลายตัวบางครั้งก็จะประเมินตามสภาวะร่างกายของผู้รับบริการส่วนใหญ่จะย้ายตัวอ่อนภายใน3-5 เพื่อเพิ่มอัตราการตั้งครรภ์ที่สูงขึ้น

 

ขั้นตอนที่4

 

  • ย้ายตัวอ่อนเข้าสู่โพรงมดลูก ตัวอ่อนสามารถย้ายได้มากกว่า1ตัวเพื่อเพิ่มอัตราการตั้งครรภ์ หลังจากนั้นตัวอ่อนจะฝังตัวเองโดยธรรมชาติ

 

IVFจะรักษาให้ประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อมีส่วนประกอบของ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ นักวิจัยที่เลี้ยงตัวอ่อนและนักวิจัยที่ใช้กล้องจุลทรรศน์สอดส่องดูตัวอ่อนในขณะอยู่ห้องปฏิบัติการการทดลอง หากมีการยิงอสุจิแบบตัวเดียวไปยังเซลล์ไข่ที่เรียกว่าการทำอิ๊กซี่ สามารถเพิ่มอัตราความสำเร็จได้สูงขึ้น