การทำอิ๊กซี่ ICSI

ภาพรวม

 

การทำอิ๊กซี่  (ชื่อย่อICSI)การทำอิ๊กซี่คือการใส่สเปิร์มเข้าไปในเนื้อไข่โดยตรงเพื่อเพิ่มโอกาสในความสำเร็จ นักวิทยาศาสตร์จะใส่สเปิร์มเข้าไปในเนื้อไข่โดยตรงเพราะฉะนั้นจะไม่มีการตั้งครรภ์ของตัวอ่อนหลายตัว การทำอิ๊กซี่มีอิทธิพลต่อเทคโนโลยีการช่วยการเจริญพันธุ์เป็นอย่างมาก เนื่องจากปัจจุบันนี้การทำอิ๊กซี่คือจุดเด็ดของกระบวนการรักษาผู้มีบุตรยาก

  

รายละเอียดของการรักษา

 

เดิมทีการทำอิ๊กซี่จะมุ่งเน้นในกลุ่มเพศชายที่มีโอกาสเสี่ยงมีบุตรยากและกว้างขวางในกลุ่มภาวะผู้มีบุตรยาก อธิเช่น ผู้หญิงที่มีเซลล์ไข่เสื่อมสภาพหรือจำนวนน้อย อีกทั้งเปลือกไข่มีความหนาเกินไปยากต่อการปฏิสนธิ การทำICSIเหมาะสำหรับผู้ชายที่มีน้ำเชื้อน้อยหรือคุณภาพของน้ำเชื้อไม่มีคุณภาพทำให้มีบุตรยาก

 

นักวิทยาศาสตร์คือผู้คัดกรองอสุจิที่สมบูรณ์แข็งแรงเพียงตัวเดียว ทำผ่านเครื่องมือพิเศษที่ประกอบด้วยกล้องจุลทรรศน์และเข็มขนาดเล็กเพื่อจับไข่และฉีดตัวอสุจิเข้าไปในไข่ สถิติได้ระบุไว้ว่าการทำอิ๊กซี่ประสบความสำเร็จ 50-80 เปอร์เซ็นต์  เมื่อเซลล์ได้มีการแบ่งเซลล์กลายเป็นตัวอ่อน แล้วตัวอ่อนได้ทำการเพาะเลี้ยงเต็มที่กระบวนการถัดไปจะเข้าสู่การย้ายตัวอ่อนไปยังโพรงมดลูก

 

ปกติอสุจิจำนวนหลายล้านตัวจะแหวกว่ายผ่านช่องคลอด โพรงมดลูก มดลูก ก่อนจะว่ายไปยังท่อนำไข่ แล้วเกิดการปฏิสนธิ(บางครั้งก็ปฏิสนธิเป็นฝาแฝดสอง ฝาแฝดสามเป็นต้น)  ตัวอสุจิทุกตัวหัวจะเป็นรูปวงรี หางยาว อสุจิที่แข็งแรงก็สามารถแหวกว่ายเข้าไปในมดลูก และเลยเข้าไปยังปีกมดลูกเพื่อจะได้ผสมพันธุ์กับไข่   ปกติมีอสุจิตัวที่แข็งแรงที่สุดเพียงตัวเดียวเท่านั้นที่สามารถไปเจอเซลล์ไข่ได้ และเนื่องจากอสุจิจะมีสารที่สามารถละลายผนังที่ห่อหุ้มปกป้องไข่ออกได้ จึงสามารถเจาะเปลือกไข่เพื่อเข้าไปรวมตัวกับนิวเคลียสภายในไข่ได้ หลังจากนั้นอสุจิตัวอื่นก็ไม่สามารถเข้าไปได้อีก

 

การทำอิ๊กซี่มีประโยชน์สำหรับผู้ชายประเภทที่มีอสุจิจำนวนน้อย ลักษณะผิดปกติ ไม่สามารถผสมกับไข่ได้ นักวิทยาศาสตร์จะใช้เครื่องมือพิเศษที่ประกอบด้วยกล้องจุลทรรศน์และข็มขนาดเล็กเพื่อจับไข่และฉีดตัวอสุจิเข้าไปในไข่ ส่วนอสุจิตัวที่เข้าไปในไข่แล้วจะสลัดหางทิ้ง และส่วนหัวที่เข้าไปในไข่จะเริ่มพองขึ้นและหลอมรวมกันกับไข่เป็นเซลล์เดียวกันในที่สุด