การผ่าตัดเข้าไปยังท่อพักน้ำเชื้อและใช้เข็มดูดตัวอสุจิออกมา (MESA)

ผู้ที่มีภาวะไม่มีอสุจิจากท่อนำอสุจิอุดตันโดยที่อัณฑะยังสามารถผลิตอสุจิได้  สามารถใช้วิธีการผ่าตัดเก็บอสุจิจากท่อพักน้ำเชื้อส่วนEPIDIDYMISผ่านกล้องจุลทรรศน์(MESA)จากนั้นใช้วิธีการฉีดอสุจิเพียงตัวเดียวเข้าไปในไข่(ICSI)เพื่อทำให้เกิดการปฏิสนธิ ซึ่งวิธีนี้ค่อนข้างดีกว่าวิธีเก็บอสุจิจากอัณฑะ ไม่เพียงแต่ได้ปริมาณน้ำเชื้อที่เยอะกว่า อัตราการมีชีวิตของอสุจิก็ดีกว่าด้วย  ถ้านำน้ำเชื้อนี้ไปแช่แข็ง เมื่อละลายออกมาแล้วอัตราการรอดชีวิตของอสุจินั้นก็สูงกว่าอีกด้วย นอกจากนี้การเก็บน้ำเชื้อจากท่อนำอสุจิยังช่วยหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดจากการผ่าตัดซ้ำด้วย

กลุ่มคนที่เหมาะกับวิธีนี้

การผ่าตัดเก็บอสุจิจากท่อนำอสุจิผ่านกล้องจุลทรรศน์(MESA) ;เหมาะกับ

 

  • ท่อนำอสุจิบกพร่องแต่กำเนิด หรือ สูญเสียท่อนำอสุจิ
  • ท่อนำอสุจิอุดตัน
  • ท่อนำอสุจิเปลี่ยนแปลงไปจากการเป็นโรค
  • การผ่าตัดแก้หมันล้มเหลว
  • วิธีนี้จะเก็บน้ำเชื้อได้ปริมาณมากสำหรับแช่แข็งอสุจิ

 

ขั้นตอนการผ่าตัด

ทำการผ่าตัดผ่านกล้องจุลทรรศน์ บริเวณท่อพักอสุจิจะเต็มไปด้วยหลอดเลือดเล็กๆ และจะเลือกเนื้อเยื่อส่วนที่ไม่ถูกครีมสีเหลืองอุดตัน แพทย์จะเลือกผ่าเปิดตามแนวกลางหรือแนวขวางของถุงอัณฑะ เปิดผนังชั้นกลางของอัณฑะ(tunica vaginalis)ใช้กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดตรวจดูตรงท่อพักน้ำเชื้อ หาท่อที่ค่อนข้างใหญ่ ตัดเยื่อหุ้มท่อพักน้ำเชื้อ ห้ามเลือด ใช้กล้องจุลทรรศน์ตัดท่อพักน้ำเชื้อบางส่วนออกมา ใช้ไมโครปิเปตต์ (micropipette)ดูดออกมา โดยใช้หลักการของแรงยกตัวดึงของเหลวภายในออกมา

 

แพทย์สามารถใช้หลอดดูดหรือเข็มฉีดยาในการผ่าตัด ในเข็มฉีดยาใส่น้ำยาเลี้ยง(Human tubal fluid)ไว้  ทำให้อสุจิที่ดูดมาได้ สามารถผสมกับน้ำยาเลี้ยงได้ทันที เพิ่มอัตราการมีชีวิตรอดของอสุจิ การบีบเบาๆที่ท่อพักอสุจิสามารถช่วยเพิ่มปริมาณน้ำเชื้อที่ออกมา

 

อัตราการรอดชีวิตของอสุจิบริเวณท่อพักอสุจิส่วนใกล้มากกว่าส่วนปลาย อัตราความหนาแน่นของอสุจิในน้ำเชื้อของท่อพักน้ำเชื้อ ค่อนข้างสูง ดังนั้นปริมาณเพียงน้อยของน้ำเชื้อจากท่อพักน้ำเชื้อ ก็เพียงพอสำหรับการทำ IVF ยิ่งใช้ร่วมกับวิธีICSI อัตราความสำเร็จยิ่งสูง

 

แต่อย่างไรก็ตามการใช้อสุจิสด หรือการใช้อสุจิแช่แข็งที่มาจากท่อพักน้ำเชื้อ เมื่อใช้ร่วมกับการทำ ICSIนั้น มีอัตราความสำเร็จประมาณ60% ซึ่งไม่ต่างกันมากนัก และการเก็บอสุจิจากท่อนำอสุจินี้สามารถดำเนินการก่อนได้  ไม่จำเป็นต้องรอทำพร้อมตอนเก็บไข่ของฝ่ายหญิง ข้อดีของการทำMESAคือการเก็บอสุจิจากท่อพักอสุจิโดยตรง สามารถหลีกเลี่ยงการที่มีเลือดมาผสมแล้วส่งผลกระทบต่อการปฏิสนธิ