แนะนำทีม

ทีมที่ปรึกษา

คณะแพทย์

นักเทคนิคการแพทย์

คุณจิโรจน์ เตชะวณิชย์ 

คุณกิตติ  พูลอ่อน

คุณแสงดาว คำจอน