การเหนี่ยวนำการตกไข่

ภาพรวม

 

หากมีผู้หญิง 4 ท่าน 1ใน4 นั้นจะมี1ท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับการตกไข่ ลักษณะไข่ผิดปกติ หรือไม่ตกไข่เลย ซึ่งการรักษาแบบการเหนี่ยวนำการตกไข่เป็นอีกวิธีหนึ่งที่รักษาผู้หญิงภาวะมีบุตรยาก  รักษาโดยการกระตุ้นรังไข่ ให้รังไข่ผลิตไข่ที่มีประสิทธิภาพและแข็งแรงออกมาซึ่งการรักษานี้จะเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์  และการเหนี่ยวนำให้ไข่ตกทั้งนี้จะสอดคล้องกับขั้นตอนการเก็บไข่ของการรักษาด้วยการทำIVFโดยการปฏิสนธิภายนอกและเทคนิคการแช่แข็งไข่

 

หลักการรักษา

 

ปกติฮอร์โมนเพศหญิงจะหลั่งออกมาจากต่อมไร้ท่อและซึมเข้าสู่เส้นเลือด จากนั้นจะอาศัยระบบการไหลเวียนของกระแสเลือด ส่งต่อไปยังเซลล์หรืออวัยวะต่าง ๆ อีกทั้งสามารถควบคุมกิจกรรมต่างๆของอวัยวะสืบพันธุ์ได้ เช่นเพศหญิงจะมีฮอร์โมนโกนาโดโทรปิน รีลิส (GnRH)ซึ่งจะทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของระบบสืบพันธุ์  ฮอร์โมนส่วนนี้จะไปกระตุ้นเนื้อเยื่อส่วนหน้าของต่อมใต้สมอง  ต่อมใต้สมองส่วนหน้าจะสั่งการให้หลั่งฮอร์โมนแอลเอช(LH)และเอฟเอสเอช (FSH) ซึ่งฮอร์โมนลูทิไนซิ่งจะทำให้รังไข่ของมนุษย์ผลิตไข่และเกิดการตกไข่

 

เมื่อมีประจำเดือนฮอร์โมนของเพศหญิงจะสูงขึ้น ประจำเดือนสำหรับผู้หญิงบางท่านจะไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะมาช่วงไหนซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการรักษาผู้มีบุตรยาก ดังนั้นการตรวจดูฮอร์โมนและการทำอัลตราซาวด์เป็นการตรวจที่ส่งผลดีต่อการรักษาและสามารถหาเวลาที่เหมาะที่สุดได้   การตรวจร่างกายเตรียมความพร้อมจะช่วยให้ผู้รับบริการสามารถตั้งครรภ์ตามธรรมชาติได้ง่ายยิ่งขึ้น

 

ผู้รับบริการที่ไม่สามารถสร้างฮอร์โมนได้ด้วยตนเองในช่วงที่มีประจำเดือน  แพทย์จะจัดยาจำพวก Clomiphene citrate, Human chorionic gonadotropin เพื่อกระตุ้นฮอร์โมนให้ผลิตไข่ที่จะนำไปเพาะเลี้ยงเป็นต้น  หากผู้รับบริการไม่สามารถผลิตออร์โมนได้ด้วยตนเองยาจำพวกนี้จะช่วยกระตุ้นฮอร์โมนให้ร่างกายผลิตไข่ที่สมบูรณ์แข็งแรงได้

 

แพทย์จะเป็นผู้ดูแลเรื่องยา การปรับขนาดยาทุกชนิดให้แก่ผู้รับบริการรวมถึงการบริหารเวลา การควบคุมจำนวนไข่ ซึ่งจะส่งผลให้อัตราการตั้งครรภ์สูงขึ้น