การเก็บอสุจิจากท่อพักน้ำเชื้อ (PESA)

ภาวะผู้มีบุตรยากในผู้ชาย คือ การที่หลั่งน้ำเชื้อออกมาแต่ไม่มีตัวอสุจิอยู่ ซึ่งอาจเกิดได้หลายสาเหตุ เช่น ท่อนำอสุจิอุดตัน ท่อนำอสุจิพิการแต่กำเนิด การหลั่งน้ำเชื้อผิดปกติ หลั่งน้ำเชื้อออกมาเป็นอสุจิที่ตายทั้งหมด ติดเชื้อไวรัสที่ต่อมลูกหมากทำให้อัณฑะอักเสบเป็นต้น

ในอดีตนั้นจากโรคต่างๆที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้ไม่สามารถให้กำเนิดบุตรได้ จึงสามารถใช้ได้แต่อสุจิบริจาคเท่านั้น แต่เนื่องด้วยสมัยนี้เทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น ถ้าอัณฑะยังสามารถผลิตอสุจิได้ แพทย์สามารถใช้วิธีการผ่าตัดต่างๆเพื่อนำอสุจิออกมาได้ หนึ่งในนั้นก็คือวิธีการเจาะดูดอสุจิจากท่อพักน้ำเชื้อ ( PESA)นั่นคือการเจาะทะลุผิวหนังบริเวณท่อพักน้ำเชื้อด้านบน แล้วดูดอสุจิออกมา

 

ขั้นตอนการผ่าตัด

 

การทำPESAเป็นตัวเลือกแรกของผู้ป่วยที่ไม่มีอสุจิ ผู้ป่วยจะได้รับยาชาเฉพาะที่ แพทย์จะใช้เข็มขนาดเล็กแทงผ่านถุงอัณฑะเข้าไปที่ท่อนำอสุจิ เพื่อดูดอสุจิออกมา

 

การผ่าตัดไม่จำเป็นต้องผ่าเปิดถุงอัณฑะ  แพทย์จะทำการบีบอัณฑะ และใช้เข็มสำหรับดูดน้ำเชื้อแทงเข้าไปบริเวณท่อพักน้ำเชื้อส่วน EPIDIDYMIS จากนั้นจะดูดอสุจิออกมาจนกว่าจะพอ เมื่อใช้ร่วมกับเครื่องอัลตร้าซาว อัตราความสำเร็จจะยิ่งสูงมากขึ้น น้ำเชื้อที่ดูดออกมาจะนำไปตรวจสอบเพื่อจะได้มั่นใจว่ามีอสุจิอยู่จริง จากนั้นอสุจิที่ได้จะนำไปทำอิ๊กซี(ICSI)ต่อ

 

เมื่อเทียบกับการผ่าตัดด้วยวิธีอื่น จุดเด่นการดูดอสุจิด้วยวิธีPESAนั้นคือวิธีการไม่ยุ่งยากและเจ็บเพียงเล็กน้อย ทั้งยังไม่ต้องผ่าตัดเปิดถุงอัณฑะ

 

แต่จุดด้อยคือ  ความน่าเชื่อถือต่ำ อัตราความล้มเหลวประมาณ10-20% เมื่อเทียบกับการผ่าตัดแบบเปิดด้วยวิธี MESAนั้น ความสำเร็จน้อยกว่า  เนื่องจากปริมาณอสุจิที่ดูดดออกมาได้นั้นค่อนข้างน้อย และยังทำให้มีเลือดผสมมาด้วย อีกทั้งปริมาณน้ำเชื้อที่ดูดมาได้นั้นยังไม่เพียงพอต่อการแช่แข็งอสุจิ