การทำ พิคซี่ (PICSI)

ภาพรวม

 

เทคโนโลยีสมัยนี้มีการพัฒนาเป็นอย่างมาก นอกจากการฉีดอสุจิเข้าไปปฏิสนธิกับเซลล์ไข่ได้แล้ว อีกทั้งยังเพิ่มอัตราการตั้งครรภ์ได้อีกด้วย  การทำพิคซี่เป็นการคัดเลือกอสุจิโดยใช้น้ำยาพิเศษซึ่งอสุจิที่เจริญเติบโตจนสมบูรณ์ที่สุดและมีการแตกหักของDNA น้อยที่สุดจะจับกับน้ำยาตัวนี้ ซึ่งทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถเลือกอสุจิที่ดีที่สุดไปใช้ปฏิสนธิกับไข่และให้ผลการตั้งครรภ์ที่สูงขึ้น

 

การคัดเลือกน้ำเชื้อคือหนึ่งในความสำเร็จของการย้ายตัวอ่อน  การทำพิคซี่พัฒนามาจากการทำอิ๊กซี่ ซึ่งสามารถคัดกรองน้ำเชื้อได้อย่างละเอียด นักวิทยาศาสตร์คัดเลือกอสุจิที่เจริญเติบโตเต็มที่ที่สุดและเกิดการแตกหักของDNAที่น้อยที่สุด ย้ายกลับสู่โพรงมดลูกเพื่อเพิ่มอัตราการตั้งครรภ์

 

ผนังที่ห่อหุ้มเซลล์ไข่ที่เรียกว่าโซนาเพลลูซินา จะมีอสุจิที่แข็งแรงเพียงตัวเดียวเท่านั้นที่สามารถว่ายเข้าไปผสมกับไข่ได้ซึ่งระยะนี้เรียกว่า การละลายผนังที่ห่อหุ้มปกป้องไข่ออกได้

 

หลักพิคซี่

 

เทคโนโลยีการช่วยการเจริญพันธุ์มีประวัติยาวนานกว่า30ปี ซึ่งมีนักวิทยาศาสตร์ที่เชียวชาญทางด้านการคิดค้น พัฒนาการคัดเลือกอสุจิคิดค้นหลักการรักษาแบบใหม่ๆเพื่อเพิ่มอัตราความสำเร็จของการตั้งครรภ์

 

การทำอิ๊กซี่จะคัดเลือกจากลักษณะภายนอกของอสุจิที่แข็งแรง เคลื่อนไหวว่องไวและคัดเลือกผ่านเครื่องมือพิเศษที่ประกอบด้วยกล้องจุลทรรศน์ก่อนจะฉีดเข้าไปในไข่ ทั้งนี้ปัจจุบันได้มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าที่สามารถคัดเลือกอสุจิได้ล้ำกว่าICSI  ที่เรียกว่าการคัดเลือกอสุจิแบบ PICSI

 

การคัดเลือกอสุจิโดยวิธีโซนาเพลลูซินา สามารถคัดเลือกอสุจิที่แข็งแรงและเจริญเติบโตเต็มที่  ซึ่งการคัดกรองแบบPICSI สามารถทำได้ นักวิทยศาสตร์ที่อยู่ในห้องปฏิบัติการการทดลองจะใช้น้ำยาที่มีคุณลักษณะคล้ายโซนาเพลลูซินา ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวนี้จะเลียนแบบสถานการณ์จริงที่อสุจิกำลังแหวกว่ายน้ำเพื่อจะปฏิสนธิกับไข่ ซึ่งต้องผ่านชั้นโซนาเพลลูซินาไปให้ได้ เมื่อผ่านไปได้ก็จะเกิดการปฏิสนธิระหว่างนิวเคลียสทั้งสอง

 

การใช้วิธีการคัดเลือกแบบโซนาเพลลูซินา   สามารถคัดเลือกอสุจิที่มีคุณภาพแข็งแรง เกรดสูงได้ถึง 95 เปอร์เซ็นต์ วิธีนี้สามารถยกระดับคุณภาพของตัวอ่อนและอัตราการตั้งครรภ์ที่สูงขึ้น อีกทั้งวีธีแบบICSIและPICSIสามารถเพิ่มอัตราการฝังตัวและการเจริญเติบโตของตัวอ่อนได้ถึง 20 เปอร์เซ็นต์

 

ผู้ป่วยที่เหมาะกับการคัดเลือกอสุจิแบบPICSI

 

  • ค้นพบเซลล์และดีเอ็นเอของน้ำเชื้อที่ไม่สมบูรณ์
  • ในขณะที่อยู่ในขบวนการทำเด็กหลอดแก้ว เมื่อเพาะเเลี้ยงตัวอ่อนได้ถึงวันที่3หรือวันที่5แล้วตัวอ่อนมีพัฒนาการที่ล่าช้า
  • ทำเด็กหลอดแก้วแล้วเกิดการปฏิสนธิล้มเหลวหลายครั้ง
  • การฝังตัวของตัวอ่อนที่เกิดการล้มเหลวหลายครั้ง
  • แท้งซ้ำซ้อน
  • อสุจิผิดปกติ
  • อสุจิเคลื่อนไหวน้อย
  • ผู้รับบริการที่มีประวัติการรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยการทำIVFแบบICSI แล้วหลายครั้งแต่ยังไม่ประสบผลสำเร็จ
  • ผู้หญิงอายุ 38 ปีขึ้นไป