การตรวจความผิดปกติทางพันธุกรรมของตัวอ่อน (PGD)

ภาพรวม

 

การตรวจความผิดปกติทางพันธุกรรมของตัวอ่อน(ชื่อย่อ PGD)คือกการวินิจฉัยยีนส์ก่อนที่จะนำตัวอ่อนใส่กลับเข้าสู่มดลูก หลีกเลี่ยงการย้ายตัวอ่อนที่มีความผิดปกติ ซึ่งเทคโนโลยีนี้เหมาะสำหรับผู้รับบริการที่มีโรคทางพันธุกรรมของยีนส์เดี่ยว หรือพบความผิดปกติของยีนส์ตัวอ่อนที่สามารถถ่ายทอดไปสู่บุตรได้

 

ผู้รับบริการที่มีโรคทางพันธุกรรมเหมาะสำหรับการตรวจคัดกรองแบบPGDเพราะการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของโครโมโซมหรือยีนส์ที่อยู่บนโครโมโซมของตัวอ่อนก่อนใส่ตัวอ่อนกลับเข้าสู่มดลูกของมารดาสามารถหลีกเลี่ยงความบกพร่องทางพันธุกรรมของทารกและสามารถขจัดตัวอ่อนที่มียีนส์ผิดปกติได้ พร้อมคัดเลือกตัวอ่อนที่มีความสมบูรณ์ย้ายกลับสู่ครรภ์มารดา หลีกเลี่ยงทารกที่คลอดออกมาที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคทางพันธุกรรม  การตรวจความผิดปกติทางพันธุกรรมของตัวอ่อนใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือน

 

เทคโนโลยีนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีประวัติความผิดปกติทางพันธุกรรมในครอบครัว เคยมีบุตรมาก่อน และผู้ที่มีโรคทางพันธุกรรม แต่ก็ไม่ใช่ว่าโรคทางพันธุกรรมทุกชนิดจะเกิดจากยีนส์เพียงอย่างเดียว อธิเช่น โรคความดันสูงหรือโรคเบาหวาน ซึ่งโรคประเภทนี้อาจจะเกิดจากสภาพแวดล้อมหรืออาหารที่เรารับประทานได้

 

กระบวนการทดสอบ

 

 1. ผู้ที่มีประวัติความผิดปกติทางพันธุกรรมในครอบครัว เมื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบความผิดปกติทางพันธุกรรมของตัวอ่อน (PGD)สามารถรู้ได้ว่ายีนส์ใดที่มีความผิดปกติ
 2. บุคคลที่แน่ชัดว่าครอบครัวมีความผิดปกติทางพันธุกรรม เมื่อทำการตรวจสอบแบบ PGDก็สามารถบ่งบอกถึงความผิดปกติของยีนส์ได้
 3. เริ่มรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยการทำIVFตัวอ่อนจะถูกนำไปเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการทดลองอย่างน้อย 5 วัน
 4. เมื่อตัวอ่อนอยู่ในระยะบลาสโตซิสต์จะทำการดูดเซลล์ตัวอ่อนมาเล็กน้อยเพื่อทำการวิเคราะห์
 5. นำเซลล์มายังห้องปฏิบัติการเพื่อขยายดูยีนส์
 6. วิเคราะห์ยีนส์ ขณะเดียวกันก็ทำการวิเคราะห์แบบลำดับและการวิเคราะห์แบบเชื่อมโยง

 

โรคทางพันธุกรรมสามารถคัดกรองแบบ PGD และทำควบคู่กับการรักษาภาวะมีบุตรยากได้ดังเช่นโรคดังต่อไปนี้

 

 • กลุ่มอาการโครโมโซมXเปราะ
 • ทาลัสซีเมียแบบบีตา
 • โรคฮีโมฟีเลียบี (HB)
 • แอนติเจน(HLA)
 • โรคกล้ามเนื้อเสียการประสานงานจากสมองน้อยและไขสันหลัง เอสซีเอ-2  (SCA2)
 • โรคกล้ามเนื้อเสียการประสานงานจากสมองน้อยและไขสันหลัง เอสซีเอ-3  (SCA3)
 • โรคกล้ามเนื้อเสียการประสานงานจากสมองน้อยและไขสันหลัง เอสซีเอ-6  (SCA6)
 • กลุ่มอาการ บาร์เดท์-บีเดิล (BBS)
 • โรคภาวะทางผิวหนัง
 • กลุ่มอาการบรูตัน ซินโดรม
 • ซิทรูลีนเมีย ชนิดที่2
 • ทาลัสซีเมียแบบแอลฟา
 • ฮีโมฟิเลีย
 • ไขมันในร่างกายหย่อนสมรรถภาพ
 • ซีเอเอช
 • โรคกระดูกเปราะกรรมพันธุ์
 • โรคตาบอดสี
 • โรคฮันติงตัน
 • อัมพาตจากโพแทสเซียมในเลือดต่ำเกิน
 • โรคที่สืบทอดมาจากการทำลายเซลล์ประสาท
 • โรคจีเอสดีชนิด1
 • โรคจีเอสดีชนิด2
 • เอ็นซัยม์อะโรมาติคแอ็ลอะมิโนแอสิดดีคาร์บ็อกซีเล
 • โรควิลสัน
 • มอเตอร์ระบบประสาทและระบบประสาทประสาท
 • โรคนิวโรไฟโบรมาโตซิส ชนิดที่ 1
 • โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
 • มาร์แฟนซินโดรม
 • การถดถอยของพัฒนาการ
 • โรคเตี้ยแคระ
 • ทรานสคาร์บามิลเลส
 • เอ็มจีเอส
 • ตุ่มน้ำอยู่ในชั้นตื้นในชั้นหนังกำพร้า
 • ทูเบอรัส สเคลอโรซิส
 • มะเร็งของลูกตาเด็ก
 • โรคกล้ามเนื้อเจริญผิดเพี้ยนดีเอ็มดี/โรคผิดปกติของกล้ามเนื้อฝ่อลีบจากพันธุกรรม
 • โรคกระดูกสันหลังอักเสบยึดติด
 • โรคกระดูกเจริญเติบดตไม่เต็มที่
 • ความบกพร่องทางการได้ยิน
 • โรคกล้ามเนื้อในใบหน้า, ไหล่และต้นแขนอ่อนแรง
 • โรคความผิดปกติของภูมิคุ้ม
 • โรคถุงน้ำในไตในยีนด้อย
 • โรคถุงน้ำในไตชนิดพันธุกรรมเด่น