การเก็บอสุจิ Sperm Bank/Sperm Cryopreservation

ระบบสืบพันธุ์ของเพศชายสามารถผลิตอสุจิได้ตลอดชีวิต แต่ก็ยังมีผู้ชายบางกลุ่มที่ต้องการแช่แข็งอสุจิไว้เพื่อความสบายใจ และยังเพื่อเหตุผลอื่นๆบางประการ เช่น

 

 • การรักษาโรคมะเร็ง :โรคมะเร็งที่จำเป็นต้องรักษาด้วยการผ่าตัด ให้คีโม หรือการฉายแสง อาจทำให้ระบบสืบพันธ์ถูกทำลายโดยถาวร ซึ่งการแช่แข็งอสุจินั้นสามารถทำให้มีบุตรได้ในอนาคต
 • การผ่าตัดต่อมลูกหมากหรืออัณฑะ :การผ่าตัดต่อมลูกหมาก หรือการตัดอัณฑะออกนั้น อาจทำให้ไม่สามารถมีบุตรได้
 • การตัดท่อนำอสุจิ :การแช่แข็งอสุจิไว้นั้นยังสามารถมีบุตรได้ ในกรณีที่คุณอาจะเปลี่ยนใจอยากมีลูกในภายหลังโดยไม่ต้องทุกข์ทรมานจากการผ่าตัดแก้ไขท่อที่ตัดไป
 • ใช้กับเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ :การแช่แข็งอสุจิไว้ ถ้าในอนาคตต้องการใช้เทคโนโลยีเจริญพันธุ์ เช่น IUI,IVF,ICSI,GIFT เพื่อช่วยเรื่องการมีบุตรสามารถทำได้
 • บุคคลที่ทำงานที่มีความเสี่ยงสูง :การทำงานที่ต้องสัมผัสสารเคมี รังสี หรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความร้อนบ่อยๆ ก็อาจทำให้มีบุตรยาก
 • ปริมาณอสุจิน้อยหรือคุณภาพไม่ดี :สามารถเลือกช่วงเวลาที่อสุจิมีคุณภาพดี แช่แข็งเก็บไว้ ซึ่งสามารถนำมาใช้ในกระบวนการทำIVFและICSIต่อได้
 • มีปัญหาเรื่องการหลั่ง :ถ้าอสุจิอยู่ในร่างกายนานและไม่สามารถหลั่งออกมาได้ ทำให้ปริมาณและคุณภาพของอสุจิลดลงดังนั้นถ้าฝ่ายชายมีปัญหาในการหลั่ง เช่น ไขสันหลังได้รับบาดเจ็บ การรีบเก็บและแช่แข็งอสุจิไว้ ช่วยเพิ่มโอกาสที่จะเป็นคุณพ่อมากขึ้น
 • ถ้าไม่สะดวกเก็บอสุจิตามเวลาที่กำหนด :หากไม่สะดวกมาเก็บอสุจิในวันที่กำหนด การแช่แข็งอสุจิจะทำให้ขั้นตอนการทำIVFสามารถดำเนินต่อไปได้

 

ขั้นตอนการแช่แข็งอสุจิ

 

 • การเก็บอสุจิ :เก็บอสุจิตัวอย่างโดยวิธีสำเร็จความใคร่ เก็บใส่ในภาชนะที่ปลอดเชื้อ ควรงดหลั่งอสุจิ 3วัน แต่ไม่ควรเกิน 10วันก่อนการเก็บอสุจิ สำหรับผู้ที่มีปัญหาในการหลั่งอสุจิ สามารถใช้วิธีผ่าตัดที่อัณฑะเพื่อเก็บอสุจิโดยตรง
 • การตรวจคัดกรองอสุจิ :หลังจากเก็บอสุจิ ทางห้องทดลองจะทำการคัดกรองอสุจิ โดยจะพิจารณา ปริมาณ ความเข้มข้น ค่าPHทั้งยังตรวจดูการเคลื่อนไหว ปริมาณและลักษณะของอสุจิผ่านกล้องจุลทรรศน์ด้วย
 • การแช่แข็งอสุจิ :จะมีการเติมสารCryoprotectantช่วยป้องกันไม่ให้เกิดผลึกน้ำแข็งภายใน เซลล์ เพื่อลดความเสียหายของเซลล์อสุจิในขั้นตอนการแช่แข็ง จากนั้นจะแบ่งใส่ขวดเล็กๆโดยพิจารณาตามปริมาณและความเข้มข้น แล้วเก็บไว้ในไนโตรเจนเหลวที่อุณหภูมิ 196องศาเซลเซียส