การเก็บอสุจิจากอัณฑะ (TESA)

เหมาะสำหรับภาวะมีบุตรยากที่เกิดจากภาวะไม่มีอสุจิโดยเกิดจากการอุดตันของท่อนำอสุจิ(Obstructive Azoospermia),ภาวะไม่มีอสุจิโดยไม่เกิดจากการอุดตันของท่อนำอสุจิ,การอักเสบของต่อมลูกหมาก ,ภาวะอัณฑะไม่ลงถุง ,และความผิดปกติของพันธุกรรมเป็นต้น ล้วนสามารถพิจารณาที่จะใช้วิธีTESA  อสุจิที่เก็บได้จากวิธีนี้นั้นจะมีปริมาณค่อนข้างน้อย หรือ เก็บได้อสุจิที่ยังไม่โตเต็มวัยเรียกว่า Spermatidจากนั้นจะเก็บไว้และเลี้ยงดูต่อในห้องวิจัย จนกลายเป็นอสุจิที่โตเต็มวัย ค่อยนำไปทำอิ๊กซีต่อ ทำให้ผู้ป่วยยังมีโอกาสในการกำเนิดทายาทชายหญิงต่อไป

 

บุคคลที่เหมาะสมกับวิธีนี้

 

เมื่อตรวจพบว่าไม่มีอสุจิ สามารถเก็บอสุจิจากทางอัณฑะได้ เพื่อตรวจหาสาเหตุที่แท้จริงของการไม่มีอสุจิ สาเหตุหลักของการไม่มีอสุจิมักเกิดจาก ท่อนำอสุจิอุดตัน หรืออัณฑะไม่สามารถผลิตอสุจิได้

 

จากอสุจิที่เก็บออกมาจากอัณฑะ ถ้าตรวจแล้วพบว่าเป็นอสุจิที่โตเต็มวัย ปัญหามักเกิดจากการที่ท่อนำอสุจิอุดตัน ถ้าเป็นอสุจิที่ยังไม่โตเต็มวัย เป็นเพียงแค่เซลล์เริ่มต้น ปัญหามักเกิดจากอัณฑะไม่สามารถผลิตอสุจิได้ อัตราความสำเร็จของการทำIVFก็จะค่อนข้างต่ำ

 

บุคคลที่เหมาะสมกับการทำTESAสำหรับIVF

 

  • แน่ใจว่าในอัณฑะมีอสุจิ
  • เคยมีบุตร เคยทำหมันแต่ไม่อยากผ่าตัดแก้ไข
  • ทำหมันมานาน เมื่อผ่าตัดแก้ไขแล้วอัตราความสำเร็จต่ำ
  • เคยทำอิ๊กซีแล้วแต่ไม่สำเร็จ มีปัญหาอสุจิอ่อนแอ ถ้าผ่าตัดเก็บอสุจิด้วยวิธีTESAจะได้อสุจิที่มีคุณภาพ เพิ่มโอกาสในการท้อง
  • ไม่มีภาวะไม่มีอสุจิจากท่อนำอสุจิอุดตัน

 

สิ่งที่จำเป็นต้องรู้ในการผ่าตัด

 

การทำTESAจะใช้เข็มแทงผ่านผิวหนังบริเวณอัณฑะเข้าไปในลูกอัณฑะ แล้วดูดอสุจิออกมา ข้อดีของการผ่าตัดแบบนี้คือใช้เพียงแค่ยาชาเฉพาะที่ ไม่ต้องผ่าเปิดลูกอัณฑะ และแพทย์ผู้ทำการรักษาไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การผ่าตัดด้วยกล้องจุลทรรศน์ แต่ข้อเสียคือหลังผ่าตัดอาจมีอาการบวมช้ำ ปริมาณน้ำเชื้อที่ได้ค่อนข้างน้อย  และหลังผ่าตัด3-4วัน อาจมีอาการเจ็บปวดบริเวณอัณฑะ